Intervju med Jens Tomas Anfindsen i Magazinet, 08.02.2005

 

 

Dette intervjuet lå til grunn for en artikkel om HonestThinking som ble

trykket i Magazinet 08.02.2005.

 

 

-          Hva gjør HonestThinking?

HonestThinking er viet ærlig tenkning. Forumet er ikke tilegnet noen bestemt politisk posisjon, den er tilegnet en måte å tilnærme seg virkeligheten på. HonestThinking utgår fra den filosofiske antagelse at det finnes en virkelighet som i stor grad er uavhengig av hvordan mennesker tenker om den. Dette betyr at HonestThinking avviser postmodernisme og andre former for relativisme. Betingelsen for å kunne tenke ærlig er muligheten av at noe er sant, noe som utelukkes av relativismen. HonestThinking ønsker å danne en plattform i offentligheten hvor mennesker som tenker ærlig og som er villig til å prioritere data høyere enn forutinntatte holdninger, skal få slippe til. Vi vil gi rom til stemmer som målbærer kunnskapsformidling, også våre meningsmotstandere.

 

-          Er det ikke noe av en selvfølge at man prioriterer data høyere enn forutinntatte holdninger?

Slettes ikke! Tenk hvor mange mennesker som luller seg inn i relativistiske drømmerier om at alle kulturer, livssyn og religioner egentlig er like gode? Hvis man har inntatt en slik holdning, blir det umulig å forholde seg informert og kritisk til fenomener som kjønnslemlestelse, heksekunst, blodhevn og kvinneundertrykkelse, for ikke å snakke om forfølgelse som er religiøst eller politisk motivert. Riktignok vil mange mennesker med en relativistisk holdning til ideologier og religioner være lidenskapelige motstandere av for eksempel diskriminering av homofile, men dette beviser bare at de ikke har skjønt hva det innebærer å tenke ærlig, for deres holdning til disse tingene er selvmotsigende. La meg legge til at folk som hevder at alle kulturer eller religioner egentlig er like fredelige og gode, sjelden faktisk har sammenlignet dem for å komme frem til dette standpunktet; de har bestemt seg på forhånd. Der har du et eksempel på hvordan forutinntatte holdninger kan overkjøre åpenbare data.

 

-          HonestThinking fokuserer sterkt på vestens forhold til islam, vil du si litt om dette?

Islam er mer enn bare en tro eller et sett av leveregler, det er også en politisk ideologi – i hvert fall i sin tradisjonelle form. Islams politiske idealer er dypt uforenelige med demokratiske og menneskerettighetsbaserte samfunn. Når Europa nå får en stadig større muslimsk befolkning, vil vi også få et stadig sterkere politisk press til å endre vår samfunnsform i overensstemmelse med islam. Etter vår mening er dette en negativ utvikling, særlig sett fra et menneske- og kvinnerettighetsperspektiv.

 

-          Kan ikke islam moderniseres?

Det kan den muligens. Jødedommen har sterke likhetstrekk med islam, men det er ingen jøder som holder på med steining av ekteskapsbrytere lenger, og det er bare noen ytterst få ortodokse som ønsker å innføre moseloven som politisk plattform. Det er selvfølgelig mulig å tenke seg at en lignende utvikling kan finne sted med islam også. Men vi kan ikke nå basere oss på håpet om at dette vil skje. Husk at det store, tunge, religiøse etablissement i islam holder seg til en fundamentalistisk forståelse av Koranen; dermed får man en totalitær og islamistisk utlegning av islam. Dette ser vi også tydelig i Norge, for eksempel ved Det Islamske Forbundet.

 

-          Så du avviser tanken på ”Euroislam”?

Jeg avviser ingenting. Men for tiden fører Norge en politikk som vil gi oss muslimsk befolkningsmajoritet i inneværende århundre. Jeg mener det er uansvarlig å basere dagens politikk på et flyktig håp om at islam kanskje vil revolusjoneres. Det ligger forresten noe ganske hovmodig i dette håpet. Man sier man har respekt for islam og muslimer, men man forventer samtidig at muslimene skal oppgi sine ortodokse trosoppfatninger når de kommer til oss. Denne dobbeltheten underligger dagens innvandringspolitikk. Her finner du et stjerneeksempel på uærlig tenkning!

 

-          Men vil ikke disse problemene gå seg til med annen og tredje generasjons innvandrere?

Kanskje. Men det finnes en mengde data som peker i motsatt retning. Erfaring fra en rekke land tyder på at muslimer er spesielt vanskelige å integrere i vestlige samfunn. Islamismen er dessuten på sterk fremmarsj nettopp blant andre og tredje generasjons innvandrere. Ofte ser man at det er disse som vender ”tilbake til kildene” og gjenoppliver Koranens totalitære islam.

 

-          Tenker du nå på muslimer som støtter terror og voldshandlinger?

Ikke primært. Med islamister sikter jeg til muslimer som arbeider for å innføre islam som totalt organiserende prinsipp i samfunnet. De aller fleste muslimer, også de fleste islamister, tar avstand fra ulovlig vold og terror, bortsett fra terror mot jøder i Israel. Den brede hovedstrømning av islamister fastholder at man er forpliktet til å følge lovene i det landet man lever i. Disse praktiserer de aspektene ved islamsk lov (sharia) som kan praktiseres privat, for eksempel faste og bønn, men de avstår fra de aspektene ved sharia som bare kan utøves av en islamsk stat, for eksempel henrettelse av dem som motarbeider islam.

 

-          Hva da med drapet på Theo Van Gogh?

Drapet på Van Gogh ble da også fordømt av de fleste muslimer. Men det var interessant å se at fordømmelsen fra ledende muslimer her i Norge gikk på at noen ”tok loven i egne hender” eller ”begikk selvtekt”.   

 

-          Hva mener du burde gjøres?

Jeg vet ikke riktig. Men min foreløpige handlingsplan har to punkter, én politisk og én ideologisk. Rent politisk vil jeg arbeide for at Norge strammer inn familiegjenforeningspolitikken. Kanskje vi burde følge Danmarks eksempel og sette 24 års aldersgrense for ”henting” av utenlandsk ektefelle? En slik reform vil også ha som effekt at den letter trykket på unge jenter på vei inn i tvangsekteskap. Etter min mening er det bare et tidsspørsmål før begrensning av ”henteeksteskap” blir et bredt folkelig krav uansett, men hvis ikke regjeringspartiene nå tar en realitetssjekk og snarest tar de grep de innerst inne vet de må gjøre, tror jeg det kommer til å reise seg en tsunami av folkelig forargelse og indignasjon her i landet. Det håper jeg vi unngår, ikke minst fordi det kan føre til en hatsk og fiendtlig stemning overfor fremmedkulturelle.

På det ideologiske planet ønsker jeg simpelthen å vekke folks bevissthet for at islam i sin ortodokse form faktisk er en totalitær politisk ideologi.

 

Jens Tomas Anfindsen er redaktør i HonestThinking.org.