Dette innlegget sto på trykk i Klassekampen 16.06..2005.

 

 

Se også relaterte innlegg.

 

 

Antirasistisk?

 

Informasjonsleder ved Antirasistisk Senter(ARS), Henrik Lunde, har et meget tankevekkende innlegg på trykk her i avisen 11. juni. Om jeg forstår ham riktig, er det slik at enhver som ikke er enig med ARS, per definisjon er rasist, slik navnet deres antyder. Hvorfor bevilger myndighetene penger til en slik organisasjon, og hva slags politikere er det som lytter til folk som helt åpenbart ikke holder seg til elementære spilleregler for ærlig debatt?

 

Lunde skriver, med henvisning til meg: ”Muslimer generaliseres til en gruppe der hvert eneste medlem fratas sin individualitet og reduseres til ansikts- og viljeløse deler  av den onde gruppen ’muslimer’ [...]”. For det første er dette helt feil, hvilket fremgår tydelig både av min siste kronikk i KK, og dessuten av nettsidene jeg redigerer. For det andre er  hans underliggende premiss ugyldig. Selvsagt er det meningsfult å referere til ’muslimer’ i ulike sammenhenger, noe Lunde selv gjør i ovenstående setning.

 

Lunde fortsetter med å nevne SSB som, i følge meg ”lyver og skjuler ’sannheten’”. Jeg har ikke brukt ordet ”lyve” i denne forbindelse. Men jeg har altså lagt frem dokumentasjon på kritikkverdige forhold (se våre nettsider). Skjønner ikke Lunde hva SSBs feil består i, eller mener han det var galt av meg å avsløre det som har foregått?

 

Lunde hevder at mitt innlegg er ”til forveksling likt den høyreekstreme propaganda som har blitt produsert i Norge”, og kommer med noen sitater. Logikken er altså at fordi en del høyreekstreme har kommet med utsagn som ligner på mine, så må også jeg egentlig være høyreekstrem. Men alle som har fulgt innvandringsdebatten de siste årene vet at dette er feil. Dels er altså Lundes påstander det reneste sludder uten noe annet fundament enn en mor-Nille-logikk, dels benytter han seg av en umoralsk debatteknikk.

 

Mange mener at vi nå bare har to valg: enten et etnisk rent Norge, eller et flertall av ikke-vestlige innvandrere her i landet i løpet av noen tiår. Men jeg både håper og tror at det vil være mulig å finne en ”tredje vei”, noe Lunde bare har forakt til overs for. Vel, det å finne den rette balansen mellom kryssende hensyn er sjelden enkelt, og jeg innrømmer at det neppe blir lett å finne frem til en slik tredje vei. Men jeg mener vi har en moralsk forpliktelse til å forsøke.

 

Lunde stiller seg uforstående til hva noe slikt skal innebære, men jeg hjelper ham så gjerne. Det innebærer å finne frem til en modell for innvandringen som er slik at vi kan tillate innvandring uten at vi mister kontroll over den demografiske utviklingen. På den måten håper jeg vi kan garantere at norsk kultur og språk fortsetter å dominere her i landet, og at Norge vil være et godt sted å bo også for våre etterkommere. Det er nemlig alt annet enn sikkert med dagens utvikling.

 

Til slutt: Folk som har gode argumenter holder seg gjerne til det. Utstrakt bruk av usakligheter, spydigheter og tom retorikk er som oftest et symptom på det motsatte.

 

 


Ole Jørgen Anfindsen, redaktør, HonestThinking.org