Dialog og integrasjon

 

Dette innlegget sto på trykk i Klassekampen 25.05.2005, og publiseres elektronisk på HonestThinking.org etter avtale med forfatteren.

 

Se også relaterte innlegg.

 

Av Ragnar Næss, medlem av Oslo SV, rnpost@online.no.

 

Ole Jørgen Anfindsen har et tilsvar til meg 1305 som svar på mitt innspill av 29 april i forhold til hans kronikk 26 april. Jeg synes det er lurt å begynne med det man er enige om. Videre er vel dialog ikke bare dette at  man snakker etter tur men også at man forholder seg til hverandres argumenter. Mye av det jeg vil si er derfor formet som spørsmål til Anfindsen. Det er umulig innen rammen av et innlegg som dette å ta opp alle punkter så jeg skal begrense meg til noen.

Vi er begge tilhengere av et åpent og gjestfritt Norge og tilhenger av dialog mellom muslimer og ikke-muslimer samt mellom  "innvandringstilhengere" og "-motstandere". Jeg ville gjerne at du utdypet noe hvordan du tenker deg at vi konkret skal realiseere målsettingen om å være åpne og gjestfrie i Norge. Videre hvordan du ønsker deg dialogen med muslimer og om du har prøvet det i praksis.

Demografiske markedslover: Jeg anførte at identitet ikke er noe statisk og at vi må regne med at muslimer i Norge - i den utstrekning de er på kollisjonskurs med oss - vil tilpasse seg oss eller rettere sagt den identiteten vi kommer til å få etter hvert. Elisabeth Eide påpekte at fødselsraten for innvandrere synker raskt når de kommer til Europa. I tillegg tror jeg at ideen om at "henteeksteskap" betyr at "integrasjonen står på stedet hvil" er feil. Den som kommer til Norge, jobber og adlyder norske lover, er "integrert" uansett hvor vedkommende kommer fra. Detter gjelder det store flertallet innvandrere. Resten er sosial- og eventuelt kriminalstatistikk. Å si noe annet betyr at man behandler folk som automatiske medlemmer av gitte kollektiver som automatisk gjenskaper de samme kollektiver i Norge. En som kommer fra Syria er ikke automatisk et lite stykke "Hafez Asad" eller noe lignende. I migrasjonen skapes noe nytt. Dette er tre ulike argumenter for at dine betraktninger om "demografiske markedslover" ikke kan stemme.

Respekt for muslimer: Når du mener at det er mangle på respekt for muslimer å tro at de "blir som oss" er ikke dette også basert på en tro på at identiteter er fastlagte og "hellige" for alle som har dem? Da blir selvfølgelig enhver påstand om at andre kan bli enige med oss en slags fornærmelse. Men må vi godta et slikt premiss?

Realisme og naivitet :

Realisme bygger på forståelse av faktiske tendenser. Derfor er jeg mer opptatt av statistiske "indikatorer" enn Elisabeth Eide. Vi har for mye snakk om "møter mellom mennesker", "identitet" og "hvordan innvandrere egentlig er" i Norge. Du henviser til Human Rights Services hjemmeside. Her fant jeg litt over 60 artikler hvorav omtrent 55 handlet om Islam som en trussel. 2-3 handlet om positive utviklinger, 4-5 var mer nøytrale. Ved å bruke "Googles" fant jeg selv 30 artikler på en halvtime om muslimer som  tok avstand fra terror. Spørsmål: Undervurderer ikke du og HRS det potensialet for enighet om grunnleggende verdier som finnes? Og - er det å lage  ensidige fremstillinger et godt innspill til dialog? Hvordan står dette i forhold  til ditt ønske om dialog med muslimer?

Jeg tror at dette med opplevelse av naivitet henger sammen med hvordan man håndterer usikkerhet. Hele det demokratiske samfunnet bygger på tillit og  vi kan ikke "kontrollere oss til sikkerhet" for oss selv slik diktaturene prøver - uten særlig hell. Men tillit forutsetter seg selv og man kan som oftest ikke overbevise andre om at man er verdig tillit bare ved direkte overtalelser. Derfor finnes det en type usikkerhet som hele tiden roper "ulv" og ber om kontroll og sikkerhet. Vi vet at det finnes muslimer som  kan tenkes å planlegge terror i Norge. Så hvordan skal vi uten å gå i fella med "mer og mer kontroll" satse på å skape tillit mellom nordmenn og muslimer? Mer personlig: Jeg har helt siden begynnelsen av 1960-tallet gledet meg  over innvandringen til Norge. Det gjør meg på et vis til en forutinntatt person, men det betyr at jeg har tro på tillit som en nødvendig ingrediens i et demokratisk samfunn. Hva slags følelser har du i forhold til innvandringen (jeg mener følelser, ikke argumenter)?

Møter en mur av taushet Jeg mener at alle de argumentene du har fremført hittil har vært fremført tidligere og besvart i offentlig debatt i Norge. Ofte vil vi måtte se våre argumenter besvart i andre sammenhenger uten å delta direkte selv. Poenget kan jo ikke være at akkurat våre innspill skal besvares når andre besvarer dem, eller hur?

Avslutningsvis: jeg synes Olav Elgvin skulle holdt seg for god til å komme med oppsummerende negative karakteristikker og diagnoser i sitt innlegg 20.mai. På den annen side: den eneste tingen du, Ole Jørgen Anfindsen, sier som gjør at jeg lurer på om det har noen hensikt å debattere med deg er når du sier at dersom "de demografiske markedskreftene" skal rå må vi  "forberede oss på å leve i et land der Islam setter rammebetingelsene". Hva mener du egentlig? (Du mente det kanskje ikke bokstavelig?)

 

Tilbake til HonestThinking.org