Hei, Kubaisi!

 

 

Dette innlegget sto på trykk i Klassekampen 24.05.2005, og publiseres elektronisk på HonestThinking.org etter avtale med forfatteren.

 

 

Se også relaterte innlegg.

 

 

Av Martin Knutsen, robin_lefay@yahoo.co.uk

 

 

 

Jeg vil med dette forsøke en gang å snakke direkte til deg, istedetfor om deg. Jeg er på mange måter enig med deg at den fanatiske delen av den islamske bevegelse er bekymringsfull og med en retorikk skremmende lik fascismen. Jeg er også enig med deg i at den norske kultur-forståelse av fremmede kulturer ofte er etno-sentrisk og sneversynt, for ikke å snakke om reint ut naiv. Men, jeg mener også at du er i ferd med å bli en nyttig idiot for krefter jeg ikke vet om du egentlig vil bli assosiert med, og at du ser ut til å adoptere deres retoriske og argumentative grep.Du er klar over at Gjems-Onstad, som du omtaler med respekt i en tidlige KK tekst, er ekstrem nasjonalist? At FOMI er fanatiske anti-islamister som har vinklet seg inn mot respektabilitet først det siste året, og at Edvin Viik og hans "Anti-psykopaten" er en av de verste? At ditt slagord "Hat rasismen, ikke rasisten" er en direkte videreføring av FOMIs "Hat Islam, ikke muslimen"? At du støtter, eller ihvertfall nekter å ta avstand fra, et nettverk som direkte bekjemper den anti-rasistiske kampen?

 

"Anti-psykopaten" har følgende som formålsparagraf: "Antipsykopatisk Senter driver anti-«antirasistisk» virksomhet. Vi er en idealistisk organisasjon som mener «antirasismen» er en fare for demokratiet, koster oss enorme summer, fremelsker menneskeforakt inkludert rasisme, importerer anomi, ukultur, kriminalitet og terrorisme, skaper grunnlag for alvorlige fremtidige kulturkonflikter, og tar vekk fokus fra den demografiske og økologiske utfordringen." Når du over to sider i Klassekampen, Norges fremste anti-rasisitiske avis nekter å ta avstand fra de brune kreftene og hevder i stedet at vi må elske nazistene og forsvare deres rett til ytrings-frihet, da har du gått over en skarp linje som skiller mellom respektabilitet og kollaborasjon.

 

At du i tilegg kommer med myter og unøyaktigheter rundt både nazi-miljøet (Vigrid alene har flere en 30 lokal-lag, bare i småbyen Kr.Sand er det nasjonalistiske miljøet på minst 50-75 mennesker) og innvandrer-demografi ("Muslimske kvinner som ikke stopper å føde barn" er en av de eldste skremselsmytene i den rasistiske retorikken) skal jeg la ligge, dette kan være velmente feil. Men at du krever toleranse for og dialog med de ytterste brune delene av samfunnet, tyder for meg og for en del andre på at du er i ferd med å gå ville veier og bli nettop nok en "dust fra Baghdad", en apologet for hatets retorikere. Jeg vil med dette på det sterkeste be deg om å ta avstand fra FOMI og alt de står for, deres metoder og deres menneskesyn. *Så* kan vi begynne å diskutere utfordringen den muslimske ekstremsismen setter for dette århundret. Om du ikke kan gjøre dette, melder du deg inn i den "anti-psykopatiske" forening. Og *det* er en liten og ekkel klubb jeg tviler på du vil føle deg vel i.

 

med vennlig hilsen

Martin Knutsen

 

 

 

Tilbake til HonestThinking.org