Jeg støtter rasistenes rettigheter

 

 

Vi pakkiser og svartinger har ingen garanti for at nordmenn vil fortsette å forsvare oss.

 

 

Denne kronikken sto på trykk i Klassekampen 21.05.2005, og publiseres elektronisk på HonestThinking.org etter avtale med forfatteren.

 

 

 

Av Walid al-Kubaisi, alwalid@online.no

 

Tor Bach, tidligere ansatt på AKPs kontor og kjent antirasist, har

uttrykt grov fanatisme i sin kronikk fredag 29. april i

Klassekampen. Det gjør han ved å nekte sine meningsmotstandere

retten til ytringsfrihet, bare fordi han ikke liker dem.

 

Tor Bach skriver: «Universelle verdier som demokrati, fred og

menneskerettigheter er simpelthen for dyrebare til at Kubaisi skal

få henge dem som smykker rundt halsen på hatprofeter». Tor Bach

burde derfor lære ytringsfrihetens alfabet, som tilsier at

ytringsfriheten støtter meninger vi misliker, ja hater. Jeg vil

understreke overfor Bach at jeg vil forsvare alle fascisters,

rasisters, nynazisters og islamisters rett til å si sin mening, til

å bli beskyttet av menneskerettighetene og til å benytte seg av

demokratiet. Og når jeg støtter islamistenes og rasistenes

rettigheter, betyr det ikke at jeg støtter det de står for eller at

jeg liker dem. Tvert imot, det er fordi disse universelle verdier

er bolverk mot hat, fanatisme, rasisme og fascisme, og et våpen i

kampen mot det onde.

 

Disse verdier er gitt til oss ved fødselen en gang for alle – de er

som solen som skinner over de gode og de onde. Fascistene og

rasistene er verdifulle mennesker. En seriøs bekjemper av fascisme

og rasisme burde aldri hate dem, men gi dem retten til at disse

verdier gjelder dem også. Jeg hater rasisme, men ikke rasisten,

slik jeg hater kreft men ikke den som lider av kreft. Enhver

sivilisert borger i samfunnet burde gjøre det. Den kjente jødiske

intellektuelle Noam Chomsky, som mistet sine foreldre i Hitlers

gasskamre, har selv skrevet forordet til en bok der forfatteren var

nyrevisjonistisk historiker. Boka rehabiliterte Hitler og benektet

gasskamrene. Da Chomsky ble spurt, svarte han: Her støtter jeg ikke

nyrevisjonismen, men ytringsfriheten.

 

Tor Bach har overvåket det høyreekstremistiske miljøet, og derfor

bekjemper han dem. Men han nekter meg å stille krav til det

muslimske miljøet, som er gjennomsyret av islamister og

fundamentalister, om å ta kollektiv avstand fra drapet på Theo van

Gogh i Nederland. Tor Bach og Elisabeth Eide mener muslimene ikke

må føle seg skyldige for alle kriminelle drap utenfor Norge.

Hvilken logikk er dette? Det betyr samtidig at det bare var

muslimer som hadde dårlig samvittighet og følte seg skyldige, som

deltok i demonstrasjonen. Etter drapet på Benjamin Hermansen

demonstrerte tusener av nordmenn for å markere sin avsky og sitt

standpunkt. Har de demonstrert fordi de følte seg skyldige i det

rasistiske drapet på Benjamin? Nei, Bach, tvert imot, for

demonstrasjonen gav oss svartinger trygghet blant nordmenn og var

et neveslag i rasismens ansikt.

 

Muslimenes negative holdninger til etniske nordmenn øker stadig, på

grunn av de forskjellige muslimske trosretningene i hovedstaden.

Det rasistiske urdu-budskapet i boka «Satans sønn», som

Antirasistisk Senter anmeldte til politiet for rasisme mot

nordmenn, er et typisk standpunkt blant mange religiøse muslimske

utøvere. Jeg kan ikke levere en statistikk. Men jeg har innsikt i

miljøet jeg er en del av. Derfor vet jeg mer om dette miljøet enn

mange norske eksperter.

 

Men Elisabeth Eide vil ha et bevis. Hun skriver (Klassekampen, 16.

april): «Kubaisi skriver at ifølge majoriteten av det religiøse

miljøet fortjente Theo van Gogh å bli drept for blasfemi. Hvordan

vet han det?» Og her må jeg si at jeg er forferdet over nordmenns

bedrevitenhet: Norske antropologer og sosiologer som reiser til

Pakistan eller Syria i tre, fire måneder, og intervjuer seks til

åtte muslimer i innvandrermiljøet, blir autoriteter og eksperter i

islam og innvandrerkultur. Mens jeg er bare en dust fra Bagdad! En

norsk soldat tjenestegjorde i Irak i fire måneder, og kom til Norge

med et skråsikkert standpunkt om at han selvfølgelig forstår

situasjonen i Irak bedre enn meg og at majoriteten av irakere

elsker de amerikanske soldatene. Han prøvde å debattere med meg i

Dagbladet om Irak. Nordmenn er selvfølgelig overlegne! Ikke sant,

Elisabeth? Men nordmenn mener at vi innvandrere som har bodd i

Norge i 20 år, ikke forstår det norske samfunnet eller nordmenns

mentalitet og lynne fordi vi er ikke integrert nok.

 

Jeg står overfor et mysterium med en bedrevitende nasjon. Hvordan

kan man få innsikt i det muslimske miljøet? Er det ikke vi,

pakkiser, som burde formidle dette? Men bare vi gjør det på den

måten som ikke passer til mange nordmenns forventninger og teorier,

blir vi mistenkt og undervurdert! For eksempel ble ikke

bystyrepolitiker Samira Munir (H), overrasket over det rasistiske

budskapet i urdu-boka «Satans sønn». Hun sier budskapet i boka ikke

er nytt for henne. At begrepene er kjent for majoriteten av

muslimene i Oslo og resten av landet.

 

Vi bor i dette miljøet, hører om det som blir forkynt muslimer,

kjenner dobbelttalen som islamistene benytter for å unngå kritikk

og reaksjoner. Og i tillegg er de vårt folk. Vi, som norske

borgere, er forpliktet til å formidle vår muslimske virkelighet

uten pynt. Men istedenfor å få takk og belønning, blir vi mistenkt

og kritisert. Dette finner jeg ikke forklaring for hos nordmenn. En

slik holdning skinner gjennom i Tor Bachs kronikk. Han nekter meg å

stille krav til muslimene om å demonstrere for å markere avstand

fra drapet på Theo van Gogh, fordi muslimene ikke må føle seg

beskyldt for noe. Men han krever av meg å ta avstand fra FOMI,

fascistene, nazistene, rasistene og alle andre som han hater. Kort

sagt vil han blande meg inn i en krig som ikke er min krig. Og jeg

må gjøre det på hans måte og hans premisser.

 

En slik overfladisk avstandtagen er uansvarlig. Det er fordi jeg

har tatt avstand fra Hitler AS, rasistene og dere sympatisører i

utallige artikler siden jeg starte å skrive på norsk i 1989, og jeg

har også gjort det i mine bøker. Behøver jeg å gjenta dette i

enhver artikkel jeg skriver? Jeg tok så grundig avstand fra jødehat

og rasisme i islam, at det kostet meg mye, og jeg ble uglesett av

mine landsmenn som anklaget meg for at dette ville bli tatt til

inntekt for holocaustindustri og misbrukt til støtte for Israels

undertrykkelse av palestinerne.

 

I tillegg har jeg ikke samme følelse for Hitlers Holocaust som

andre nordmenn. Tor Bach som en nordmann, er også motivert av en

dårlig kollektiv samvittighet: Da tusen norske jøder ble

transportert fra Norge til gasskamre i Tyskland med DS «Donau» i

1942, reagerte ikke nordmenn kollektivt. Jødene dro til sin skjebne

uten protest fra den hypnotiserte nasjonen. Biskopene var de eneste

som protesterte og sendte et beskjedent brev til myndighetene, som

folk hånet og kalte for «hebreerbrevet». Mens på samme tid krevde

den nazistiske Vichy-regjeringen i Frankrike av Marokkos konge å

utlevere marokkanske jøder, siden Marokko var fransk koloni. Den

marokkanske kongen nektet å utlevere dem. Han sa: «De er

marokkanske borgere. Jeg utleverer dem ikke!» Og jødene, i løpet av

islams historie fra arabernes kalifer til tyrkiske sultaner, var

beskyttet av islam og muslimene. Det var kristne som jaget dem fra

Europa og de dro som asylanter til muslimene.

 

Holocaust er en europeisk oppfinnelse som har røtter i kontinentets

historie. Og da Hitler gasset jødene, var hans fiender, England og

Frankrike, opptatt med arabisk holocaust. Franskmennene drept 1,5

millioner mennesker i Algerie. England fant den endelige løsningen

for jødene ved å jage dem ut av Europa: De gav hele Palestina til

europeiske jøder som nasjonalt hjem. Hadde de elsket jødene, ville

de for eksempel ha gitt dem Wales eller Irland. Engelskmennene

hemmet arabernes opprør for frihet og selvstendighet med våpen og

grusomheter i alle kolonier. Skal jeg ta avstand fra Hitlers

Holocaust i hver artikkel for å behage Tor Bach, mens jeg ikke

leser i noen av hans artikler om algirsk eller palestinsk

holocaust?

 

Så er det den amerikanske holocaust i Irak, som drepte to millioner

irakere på grunn av sanksjoner. Holocausts ofre fikk erstatning fra

Tyskland og mange andre land. Fortjener ikke to millioner sivile

irakere en unnskyldning fra den amerikanske president for at de ble

drept i sanksjonenes folkemord på et falsk grunnlag, nemlig

masseødeleggelsesvåpen? Å ta avstand fra Hitlers Holocaust vil ikke

gi jødene oppstandelse: Holocaust burde lære oss å ta avstand fra

alle slags tilintetgjørelser av uskyldige mennesker som skjer her

og nå, ikke bare i fortiden. For eksempel den nylige holocaust i

Falluja, der 30.000-40.000 sivile ble utryddet. Eller den nylige

holocaust som den amerikanske hæren nå begår i Vest-Irak under

verdens taushet. Om Tor Bach ikke tar avstand fra alt dette hver

gang han nevner den jødiske holocaust, vil jeg mistenke ham for

fascisme mot sivile arabere.

 

Tor Bach bruker mye tid på å overvåke høyreekstrimister og

nynazister. Men han ignorerer den islamistiske faren: Forskjellen

mellom ham og meg er at han fikk nynazistene på hjernen, mens jeg

tenker mer realistisk på virkeligheten: For antall nynazister og

fascister i hele Norge er ikke mer enn 150-170 medlemmer. Et

begrenset miljø som Politiets sikkerhetstjeneste har oversikt over

og overvåker. Mens islamistene burde prioriteres, fordi de er

farligere. Fagfolk i Politiets sikkerhetstjeneste har understreket

at det eksisterer grupper i Norge som sympatiserer med militant

islamisme. Medlemmer og sympatisører av terrororganisasjoner som

oppholder seg i Norge kan støtte virksomhet som har sitt

nedslagsfelt andre steder. Norsk territorium kan muligens utnyttes

til å støtte terrorvirksomhet i Norge eller Europa, muligens som

følge av norsk medvirkning til nasjonale og internasjonale

fredsprosesser og andre utadrettede aktiviteter.

 

Islamisme sprer seg i Europa. Vi står overfor en kritisk framtid.

Da jeg kom til Norge, var muslimske innvandrere relativt få. I dag

setter muslimene sitt demografiske og etniske trekk på mange

områder i Oslo og andre byer. Hvis vi feier problemene under

teppet, hvis vi gjør slik SSB-forskeren Lars Østby gjorde med å

jukse med innvandrernes tall, ifølge Ole Jørgen Anfindsen i VG 15.

mai, vil muslimene lide mye i framtiden. En slik utfordring burde

tas på alvor. Vi må tolke signalene: Den neste slekt av nordmenn

vil oppleve demografisk endring av Norge. Ta i betraktning at en

muslimsk familie ikke begrenser fødselsraten, men nordmenn nøyer

seg med et eller to barn, minus homser og lesbiske som ikke

produserer barn. Frykten for islam og den stigende islamistiske

makten, vil fremprovosere mer fordommer og misnøye blant nordmenn.

 

Vi, pakkiser og svartinger, har ingen garanti for at nordmenn på et

fremtidig stadium, vil fortsette å forsvare oss. Vi kjenner også

nordmenn, og er klar over at hvis stemninger skifter kurs vil

nordmenn reagere i nasjonalt selvforsvar. Og ytterpunktene møtes.

Når den tid kommer, blir jeg som gammel mann ikke forbauset hvis

Tor Bach skifter kurs og agiterer til hat og islamfiendtlighet. For

vi, alle sammen, og Tor Bach også, er et produkt av

omstendighetene. Gemyttene som flyttet Bach fra pinsevennmiljøet

til AKP kan flytte ham fra antirasisme til rasisme og fra

antifascistisk Monitor til FOMIs nettavis Antipsykopaten. De som

blir rammet av en slik situasjon, er ikke Tor Bach, Lars Gule eller

Elisabeth Eide, men vi, alle mørkhudede. Ola Nordmann er generøs og

god av natur, men samtidig kan han bli hardnakket og urettferdig

når han oppfatter at hans eksistens blir truet.

 

Jeg har velintegrerte muslimske venner i Holland som deler mine

meninger. Etter drapet på Theo van Gogh ble de rammet av

mistenksomhet og skepsis. Mens innfødte hollendere vil utvandre til

Australia og Canada. Har vi, muslimer og etnisk norske, en

forsikring om at dette ikke vil skje i Norge? Har vi ikke et felles

ansvar for å beskytte Norge og vår felles framtid?

 

Historien gjentar seg nødvendigvis ikke. Historien er nyskapende og

kan produsere nye grusomheter basert på andre grunnlag enn rase.

Derfor: Ikke si at muslimene er vår tids jøder! Jødene hadde ikke

politisk agenda med et totalitært prosjekt som ville etablere seg i

Europa. For å unngå en mulig gjentagelse av europeernes grusomheter

mot jødene, er det nødvendig å hemme det islamistiske prosjektet

som provoserer fram frykt for islam og vekker rasisme mot

muslimene.

 

Tor Bach bruker en ynkelig fundamentalistisk metode for å forstå

samfunnet på: At Synnevåg mener at muslimer ikke er til å stole på

før de ligger under seks fot jord, er nok til å fordømme alle

medlemmer i FOMI. Er Bach så historieløs at han ikke husker at

mange paver har sagt det samme om kvinnen og Martin Luther sa det

samme om jødene? Les boka «Luthers lille brune» av Ronnie

Johansson! Kan vi bedømme protestantiske kristne som dyrker Luther

for Luthers antisemittisme? Nei! For det var ikke

marxistisk-leninistiske nordmenn som protesterte mot deportasjon av

jøder, men de som dyrker den antisemittiske Luther, nemlig

biskopene! Profeten Muhammeds prosjekt om å utrydde jødene i Arabia

og landsforvise resten fra sitt rike, har ikke hindret at islams

kalifer, konger og sultaner har beskyttet jødene og gitt dem asyl i

århundrer da europeere forfulgte dem. Skal vi brenne Shakespeares

litteratur bare for det jødehatfulle skuespill «The Merchant of

Venice»?

 

Samfunnets utvikling forståes ikke entydig, endimensjonalt og

kategorisk i samsvar med antikkens logikk, For Aristoteles logikk

er utdødd. I nyere tid brukte den moderne verden dialektikkens

logikk som er mer harmonisk med det menneskelige samfunnets

bevegelse. Den sier at en hver tese kan provosere frem sin antitese

og så syntese. Om den ene mislikte jødene og den andre hatet

muslimene, er dette ikke et hinder for et fungerende samfunn. Folk

kan mislike og hate hverandre, men likevel kan de skape et

fungerende samfunn.

 

 

Walid al-Kubaisi er forfatter og skribent

 

 

Tilbake til HonestThinking.org