Mellom to idealer

 

Verken Shabana Rehman eller Lena Larsen er forbilder for integrering.

 

Denne artikkelen sto på trykk i Klassekampen 12.03.2005 (spalte: signert), og publiseres elektronisk på HonestThinking.org etter avtale med forfatteren.

 

Av Walid al-Kubaisi

 

Media har i en årrekke presentert for offentligheten så vel som for

innvandrermiljøet, to ekstreme «idealer»: På den ene siden

standup-komiker Shabana Rehman, på den andre siden tidligere leder

for Islamsk råd, Lena Larsen.

 

Shabana Rehman er en modig innvandrerkvinne. Hennes prosjekt om å

påvirke kvinnestatusen i innvandrermiljøet har imidlertid

mislyktes. Det eneste hun har klart å oppnå, er en personlig

«frelse»: Hun har klart å bryte ut fra sitt innvandrermiljø og har

assimilert seg i det norske samfunnet. En kjendistype som

karakteriseres som en underholdningsfigur, men uten noen seriøs

profil i samfunnet.

 

Den norske støtten til Shabana har ikke oppstått fordi nordmenn

hater innvandrere og muslimer, slik mange i innvandrermiljøet tror.

Støtten har vært et klart uttrykk for at nordmenn savner en reell

integrering av innvandrerkvinner. Motivet for denne støtten til

Shabana kan ha vært at nordmenn frykter en framtid der deres egne

barn vil oppleve en indre kulturell kollisjon i det norske

samfunnet med muslimer av andre og tredje generasjon. Frykt for

framtiden er legitim når muslimske innvandrere sjokkerer nordmenn

med hysteriske krav om shari'a-lovgivning eller støtte til

selvmordsutøvere. Nordmenn har full rett til å reagere når vi

innvandrere blir sjokkert og avskrekket selv.

 

Grunnen til Shabanas mislykkede integreringsprosjekt er hennes

ekstreme press og hensynsløse, ja, grove, atferd, som har

avskrekket innvandrermiljøet: Hun malte det norske flagget på sin

nakne kropp. Dette er stoff til markedsføring for medias trang til

tabloidpresse. Skal innvandrerjenter male flagget på sine nakne

kropper for å bevise tilhørighet til Norge? Er ikke dette en

overfladisk provokasjon som appellerer til media, men ikke til

innvandrere og nordmenn som savner en anstendig integrering? Etnisk

norske jenter selv maler ikke flagget på sin kropp offentlig for å

bevise lojalitet til sitt land!

 

For å ta et annet eksempel der Shabana uttalte følgende i

Dagsavisen: «Jeg vil ha fittedebatt». Mine etnisk norske venner

tillater ikke bruk av et slikt ord privat. Hvordan kan innvandrere

akseptere en integrering av denne typen presentert av Shabana?

 

Shabanas prosjekt har vært psykisk brutalt i forhold til

foreldrenes generasjon. De knyttet integrering i det norske

samfunnet til Shabanas «obskøne» atferd. Innvandrerforeldre er ikke

av jern, de har følelser knyttet til tradisjon og tro. Forandring

er ikke ulydighet mot foreldrene: Det er en dialog som flyter inn

mellom generasjonene, og en forståelse og enighet basert på

kjærlighet og respekt. Dette er ikke bare en innvandrertradisjon.

Det er også en norsk tradisjon.

 

Selv om dette ikke er særlig omtalt i media, er det ikke fraværende

på folkemunne. Jeg kan argumentere mot tradisjon og kultur, men

ikke mot kjærlighet til foreldrene. Den som ikke elsker foreldrene

sine, kan ikke elske land, samfunn eller andre mennesker. Shabana

vil i praksis forsvinne som integreringsfaktor fra det norske

samfunnet, men hun vil fortsette å ha en posisjon som modig og

begavet stand up-komiker av innvandrerbakgrunn.

 

På den andre siden har media presentert Lena Larsen. Larsen er et

ekstremt «ideal» som har skadet integreringsmuligheten betydelig.

Innvandrermiljøet er sårbart og lever mellom to planeter.

Integrering er nødvendighetenes nødvendighet. Lena Larsen kom med

sin fanatiske hijab og tilbød innvandrere et ideal der religionen

er kjernen i livet og vesentlig i identiteten. Det er modig å

svømme mot strømmen noen ganger, men andre ganger blir det

oppfattet som om man vil ha oppmerksomhet og makt.

 

Lena Larsen tar på seg en islamistisk hijab og blir en slags

muslimsk helgen, men på den andre siden ser mange opplyste

innvandrere på henne som et uttrykk for psykiske komplekser og

selvforakt, en måte å søke tilflukt på i det ekstreme for å hevne

seg på det norske samfunnet. Å gå på gata med hijaben krever mot og

sterk ryggrad, men samtidig uttrykker det en slags

ekshibisjonistisk trang eller et slags offentlig «blotteri».

Istedenfor at det muslimske tradisjonelle innvandrermiljøet finner

i Lena Larsen en moderne muslimsk kvinne som beholder troen og

viser toleranse og åpenhet i klesdrakt, opplever de det motsatte.

Denne tilstanden Lena skapte sier til innvandrere: «Hold dere fast

til deres tradisjon og deres fanatiske verdier, fordi de er de

beste, og jeg er et bevis på dette. Jeg kaster mine vestlige

verdier i favør for deres islamske verdier.»

 

Dette hindrer innvandrerjenter i å forklare at ære ikke blir knust

og tro ikke blir forspilt hvis de blir som norske jenter og ikke

dekker håret med hijaben. Sekulære muslimer i dette miljøet har

vært skeptiske til media: Det er en ubevisst implisitt rasisme som

står bak norsk medias markedsføring av Lena Larsen. Media kåret

Lena Larsen i praksis og i en årrekke til representant for den

muslimske kvinnen for å skade oss muslimer, mener mange. Hvorfor

velger de ikke en annen muslimsk kvinne som ikke bruker hijab?

 

Innvandrerjenter blir forsømte når media konsentrerer seg om de

ekstreme eksemplene: Lena og Shabana. Begge står for assimilering:

Shabana har tilintetgjort seg selv i det ekstreme norske, og Lena

har assimilert seg i den fanatiske versjon av islam. Ingen av dem

står i praksis for integrering.

 

Majoriteten av innvandrerjenter velger et tredje alternativ mellom

ytterpunktene, fordi de vokser opp i det norske samfunnet.

Samfunnet «oppdrar» dem i daglig kontakt med nordmenn. Dette vil få

dem til å tenke annerledes enn foreldrene. Lena Larsen er en faktor

som sementerer det statiske i innvandrerkultur og tro. Shabana er

et uttrykk for et spenningsstadium i norsk innvandrerhistorie.

 

Den tredje vei slynger seg sakte, men sikkert, avgårde, en

utvikling som skjer gradvis og vil ta tid. Men denne veien har ikke

noen representant, for media vil ikke presentere et nyansert ideal.

 

Walid al-Kubaisi

alwalid@online.no

 

 

Tilbake til HonestThinking.org