Tilbake til HonestThinking

 

Denne talen ble holdt for Stortinget 15.12.2005 av stortingsmannen Christian Tybring-Gjedde (Fr.P). Møtet gjaldt behandling av budsjettet for kommunalsektoren. Manuskriptet for talen publiseres for første gang på HonestThinking og etter avtale med forfatteren.     

 

 

President,

 

Den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen er i sterk vekst i Europa, og Norge er ikke noe unntak. Siden 1975, altså på 30 år, har den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen økt fra svært få til ca. 300 000 i dag. Dette er innvandrere som i første rekke kommer fra muslimske land, og med en kultur som er svært lite forenlig med vår egen. Ikke minst er synet på hva jeg vil kalle universelle verdier svært avvikende. Dette gjelder synet på likeverd, likestilling, ytringsfrihet, pluralisme, individuell frihet og den sekulære rettsstaten.

 

Utfordringene som har kommet i kjølvannet av denne svært høye innvandringen kjenner vi alle til, og det går nærmest ikke en dag uten at nye nær sagt utenkelige problemstillinger dukker opp i mediene. I svært lang tid har den politiske korrekte oppfatningen vært at integreringen mislykkes fordi etniske nordmenn ikke er tilstrekkelig inkluderende og at det ikke satses nok på integreringstiltak.

 

Nå har det imidlertid vist seg at uansett hvor mye penger som sprøytes inn på forskjellige offentlige integreringstiltak, jo like segregert forblir mange av våre innvandrergrupper. Ja, det er faktisk slik at visse grupper er mer segregert i dag, enn de var for få siden. Dette skyldes mislykkede integreringstiltak samt den store tilstrømningen av nye innvandrere.

 

Fremskrittspartiet har i 20 år påpekt konsekvensene av en naiv innvandrings- og integreringspolitikk, men hver gang har de politisk korrekte hylt i kor om at det er vi som stigmatiserer og er fremmedfiendtlige. For 15 år siden advarte blant annet Carl I. Hagen om at vi i nær fremtid ville kunne oppleve etniske gjengoppgjør i Oslo. Dette utspillet ble latterliggjort i mediene og av våre politiske motstandere. Vi vet i dag alle at Carl I Hagens advarsler var korrekte, og at vi faktisk ikke trengte å vente mer enn 3-4 år før de første gjengoppgjørene var et faktum.

 

Statistisk Sentralbyrå publiserte tidligere i dag en demografisk befolkningsfremskrivning for Norge. Den viser at antallet ikke-vestlige innvandrere i Norge vil utgjøre inntil 2 millioner innen 2060. Basert på reelle innvandringstall fra de siste 5-10 årene viser utviklingen for Oslo by at etniske nordmenn vil være i mindretall i hovedstaden i løpet av 20 år. Og det å skulle integrere et flertall inn i et mindretall vil være en svært vanskelig øvelse.

 

Spørsmålet til statsråden og for øvrig også til hele regjeringen er da selvfølgelig hvorvidt ovennevnte utvikling er akseptabel, eller om statsråden vil foreslå tiltak som begrenser den årlige tilstrømningen av ikke-vestlige innvandrere til Norge. Og har i det hele tatt vår generasjon politikere en rett til å endre Norges demografiske sammensetning for all fremtid?

 

 

 

Tilbake til HonestThinking