Dette innlegget sto på trykk i Dagbladet 16.12.2004.

 

Når imamene mumler i skjegget

Islamsk Råd Norge (IRN) har de siste ukene vært lett bytte for gribbene i media. Like sterkt som de er blitt presset til å fordømme mordet på Theo van Gogh, har de vist at det faller dem vanskelig å gjøre dette på en utvetydig måte. Selv nå, etter at IRN’s nettsider faktisk har publisert en fordømmelse, henger en eim av mistenksomhet igjen i det offentlige rom: Har IRN fortalt oss hva de virkelig mener?

 

Lena Larsen har identifisert et kjerneproblem: Muslimske ledere i Norge tar avstand fra vold og terror, men de blir ikke trodd, for folk tror de snakker med dobbel tunge. Heldigvis har IRN’s talsmann, Zahid Mukhtar, avhjulpet i forhold til denne problematikken. Overfor Aftenposten (19.11) presiserer han at når han har forståelse for van Gogh-drapet, selv om det ikke finnes hjemmel for den, så sikter han til ”hjemmel i sharialoven”. Tilsvarende finner vi at IRN’s fordømmelse ikke retter seg mot det at van Gogh ble myrdet, men at han ble drept på lovløst vis: ”Norske muslimer tar sterk avstand fra at noen har rett til å ta loven i egne hender og attpåtil, som i mordet på van Gogh, foregir at dette kan legitimeres ut fra islam”.

 

Takket være Mukhtar forstår vi nå bedre hva dette betyr. Men selv om det er etter hvert blitt vel kjent at IRN støtter sharialovgivning, kunne de godt ha vært skvære nok til å fortelle oss at det på den ene siden (a) faktisk finnes hjemmel i islamsk lov for å idømme henrettelse for blasfemi, men at (b) denne loven ikke kan uttøves av privatpersoner eller på territorium som ikke er underlagt islam. Det er denne juridiske finessen som gjør at IRN på den ene siden forholdsvis greit kan fordømme at en person tok loven i egne hender og avrettet van Gogh, mens de samtidig ikke klarer å gi oss en uttalelse, som helt klinkende klart og utvetydig fordømmer reaksjonen mot ham.

 

Rasjonale bak IRN’s offentlige kommunikasjon er altså forståelig nok, hvis man bare nøster i deres uttalelser, og hvis man har elementær kjennskap til islamsk rettslære. Problemet er bare at de forstiller sin egen posisjon. Det er nok dette anstrøk av tilsløring som gjør at imamene ikke blir trodd, og som skaper en slik ødeleggende mistillit til det muslimske lederskapet i Norge.

 

Jens Tomas Anfindsen, doktorand i filosofi

Tilbake til HonestThinking