Dette innlegget sto på trykk i  Dagbladet søndag 20.07.2003. Det har sin bakgrunn i at Dagbladet i en rekke artikler i begynnelsen av juli brukte det jeg anser som  hersketeknikker for å imøtegå utspill fra bl.a. politisjef Arne Huuse. Jeg valgte derfor å bruke harselas, humor og ironi. Dette er en sterkt forkortet versjon av innlegget. Her er det opprinnelige innlegget.

 

Mitt hovedpoeng er kort og godt dette: Dersom demokrati og hensyn til menneskerettigheter skal frata oss muligheten for å hindre at Norge blir et muslimsk land, er det ikke da en reell fare for at nettopp demokrati og menneskerettigheter kan bli skadelidende? Og dersom noen mener at det er ”rasisme” eller ”fremmedfrykt” å ha betenkeligheter i forold til at flertallet av Norges befolkning etter hvert vil, om dagens utvikling fortsetter, komme til å  bestå av ikke-vestlige muslimer, ja da burde de i det minste kunne fortelle oss hvilke konsekvenser de mener en slik utvikling vil få. Dagbladet har ennå ikke tatt denne utfordringen...

 

 

Dagbladet og innvandringspolitikken

 

Dagbladets Stian Bromark viser 3. juli kreativitet når det gjelder hvordan man kan få stoppet munnen på dem som er skeptiske til dagens innvandringspolitikk. Han slår fast at ”Dårlig formulert fremmedfrykt er således å regne som rasisme”, mens godt formulert fremmedfrykt tydeligvis ennå ikke er inkludert. Men det kommer nok.

 

Bromark nøyer seg imidlertid ikke med å kjøre på politisk korrekt autopilot, han prøver seg også som intellektuell selvmordsbomber, og går løs på tabuspørsmålet om hvordan det kommer til å gå med demokratiske samfunn etter hvert som muslimene kommer i flertall.

 

Han kan nemlig fortelle at taktikken med først å forby rasisme, og deretter utvide definisjonen av dette ordet etter behov, har ført til at Dansk Folkepartis Pia Kjærsgaard, som altså ikke er overbevist om at muslimene vil unnlate å bruke politisk makt når de etter hvert får den, og som dessuten har uttrykt seg både sterkt og unyansert om akkurat dette, har blitt dømt i dansk Højesteret.

 

Sistnevnte støttet seg til Dansk Sprognævn som har funnet ut at det ganske enkelt gjelder å ha fleksible definisjoner av ords betydning. Hvem var det som snakket om orwellsk nytale? At ingen før har tenkt på denne geniale blanding av tvilsom rettspraksis og politisk definisjonsmakt! Her anes uante muligheter.

 

Som en oppfølging til Bromarks epistel, anbefaler jeg at Dagbladet lager en artikkelserie der man omtaler nettopp dette at ikke-vestlige muslimer vil, om dagens utvikling fortsetter, etter hvert komme til å utgjøre flertallet av Norges befolkning. Når vil det skje, og hva blir konsekvensene?

 

Det viktigste for denne artikkelserien bør være å drøfte spørsmål knyttet til demokrati, rettssikkerhet, ytringsfrihet, trosfrihet, kvinners rettigheter, kunst, kultur, vitenskap og en del andre verdier som Dagbladet ellers er en trofast forsvarer av.

 

Det er på tide å innse at vi sannsynligvis står overfor vårt største etiske dilemma i nyere tid, og at enkle svar ikke finnes.

 

Om det er noen som burde holde seg for god til å bruke eller anbefale hersketeknikker for å hindre fri debatt om den fremtidige demografiske sammensetning av Norge, så er det Dagbladet. Avisens ensidighet i en rekke artikler om disse spørsmålene er et svik mot den intellektuelle tradisjon avisen står i, og mot alle dem som har kommet til landet vårt for å søke beskyttelse og trygghet.

 

Ole Jørgen Anfindsen, redaktør, HonestThinking.org