Upublisert innlegg i Rehman-Gullestad-debatten, august 2002.

 

 

Frekt av Gullestad

 

Sosialantropolog Marianne Gullestad hevder i en artikkel i Aftenposten 1. august at det i Shabana Rehmans medieskygge er blitt vanskeligere for andre å komme til orde. Det stemmer sikkert. Men her ser det ut til at Gullestad kaster sten i glasshus. Det har i lang tid vært vanskelig å føre en saklig og nøktern debatt om innvanding og tilhørende problemstillinger. Gullestad sier selv at debatten har vært ”fastlåst”. Jeg mener det er grunn til å spørre om hun ikke selv er blant dem som har bidratt til akkurat det. La meg trekke frem tre fenomener som illustrerer hva jeg har i tankene.

 

For det første opplever vi av og til at helt vanlige ord blir problematisert ved at noen insisterer på at disse enten må stå i anførselstegn eller kvalifiseres med ordet ”såkalt”, alternativt at ordene forbys som politisk ukorrekte. Ved å frata mennesker deres språk får man umyndiggjort dem, samtidig som man bokstavelig talt stopper munnen deres. Jeg anbefaler Gullestad å lese sin egen artikkel på nytt med dette perspektivet for øye. For det andre opplever vi ofte at merkelappen ”rasist” settes på enhver som er skeptisk til sider ved dagens politikk, til tross for at problemstillingene ikke handler om gener, men om memer, enheten for kulturell evolusjon. Dersom folk risikerer å bli satt i bås med nynazister og andre ekstremister, er det ikke så rart at de velger å holde munn. For det tredje blir vi jevnlig belært om at at ”vi må ikke generalisere”. Men dette klinger ganske hult når man tar med i betraktning at generaliseringer er helt nødvendige for at vi i det hele tatt skal kunne orientere oss i tilværelsen. En annen sak er at nevnte utsagn i seg selv er en generalisering, hvilket gjør at en velvillig tolkning må bli noe slikt som ”dere vanlige folk må ikke generalisere akkurat her, overlat det til oss eksperter”.

 

Dette er, etter min vurdering, tre klare eksempler på bruk av hersketeknikker. Blant dem som har gjort bruk av disse teknikkene tror jeg vi kan inkludere Rehmans opplisting av ”akademikere, antirasister, journalister, sosialantropologer, sosiologer og venstreintellektuelle”. Om det er noe som er både anti-demokratisk og anti-intellektuelt, så er det hvordan debatten gjennom mange år er blitt kneblet av en politisk korrekt maktelite. Jeg tror det ville være på sin plass med litt selvransakelse både hos Gullestad og andre, når det gjelder hvilket ansvar man har for at debatten har vært så ”fastlåst”.

 

Ole Jørgen Anfindsen, Enebakk

 

Tilbake til HonestThinking