Denne artikkelen sto på trykk i Aftenposten 21.07.2005.

 

Av Jens Tomas Anfindsen, redaktør, HonestThinking

 

Vold i Guds navn

Aftenposten kunne nylig (14.07) melde at biskop Ole Christian Kvarme samlet norske religiøse ledere til samtale og sorg i etterkant av terrorangrepene i London. Samlingen resulterte i en fellesuttalelse mot religiøs terror og vold. ”Som religiøse ledere i Oslo vil vi uttrykke at en fanatisme som utøver vold i Guds navn, er opprør mot Gud og et grunnleggende svik mot hans skapning”, het det bl.a. i uttalelsen. Og man bør særlig merke seg påfølgende setning: ”Ingen religiøs begrunnelse, ingen politiske mål kan rettferdiggjøre slike voldshandlinger”. Det høres fint ut!

Men her er grunn til å anføre en betenkning. Islamsk Råd Norge var i anledningen representert ved Mahboob-ur-Rehman, imam i Islamic Cultural Centre. Rehman har tidligere vakt oppsikt i mediene fordi han er medlem av ”The European Council for Fatwa and Research”, Det muslimske brorskapets talerør i Europa. Det som gjør denne tilknytningen noe eiendommelig i sammenhengen, er at Fatwarådet ved dets årskonferanse i Stockholm, juli 2003, vedtok en fatwa som legitimerer palestinske selvmordsbombere og som definerer alle voksne israelere som legitime mål for væpnet jihad. Fatwarådets formann er ingen ringere enn Yussuf al-Qaradawi, verdens kanskje mektigste muslimske leder, og spesielt beryktet nettopp som den palestinske selvmordsbombingens teologiske gudfar. Qaradawi har bl.a. utstedt en fatwa med tittelen ”Martyroperasjoner er den høyeste form for jihad”, og i teksten her heter det at de palestinske selvmordsbombene er ”jihad til ære for Allah”.

Så hvis fellesuttalelsen fra Ole Christian Kvarme og Mahboob-ur-Rehman skal være mer enn et uttrykk for at de har hatt et hyggelig kaffeslabberas i bispegården, hvis uttalelsen pretenderer å kommunisere noe utad, å faktisk fortelle offentligheten noe om et felles standpunkt i f.t. til religiøs legitimering av vold, da er det behov for ytterligere presiseringer.

 

Tilbake til HonestThinking