Dette innlegget sto på trykk i Aftenposten Aften ca 27.10.2004.

 

Fredspris og rasisme

 

Dersom noen skulle forsøke å underkjenne Wangari Maathais syn på HIV/AIDS ved ganske enkelt å vise til at hun er en afrikansk kvinne, ville dette ha blitt avvist som både tåpelig og rasistisk. Om disse i tillegg hadde antydet at fredsprisvinnerens alder skulle være en viktig faktor, ville de neppe bli tatt seriøst.

 

Men hva slags argumenter har nå gjentatte ganger, senest på debattsiden i Aftenposten 24. oktober, blitt brukt mot dem som kritiserer Maathai på vitenskapelig grunnlag? Jo, særlig dette at de er hvite menn. Vi snakker altså om en slags rasisme med motsatt fortegn. Noen gjør til og med et poeng ut av kritikerne er middelaldrende. Dette er meget tankevekkende.


Ole Jørgen Anfindsen, dr. scient., Enebakk

 

 

Tilbake til HonestThinking