Dette innlegget sto på trykk i Aftenposten 22.09.2004.

 

Islamfrykt

 

Dag Herbjørnsrud anklager i Aftenposten 10. september norske akademikere for å spre islamfrykt. Dette gjør han på en måte som etterlater inntrykk av at den pågående debatten om vestens forhold til islam bør avbrytes, eller i det minste sterkt begrenses. Noe slikt ville etter min mening ha vært meget uheldig.

 

Få ting har større potensial til å påvirke vestens fremtid enn hvordan vi velger å forholde oss til islam. Og fordi sannheten om islam er mer sammensatt og kompleks enn det Herbjørnsrud får frem i sine egne artikler og skriverier, trenger vi at flere, ikke færre, akademikere kommer på banen (ref prinsippene i hans egen bok Blanke løgner, skitne sannheter, skrevet sammen med Stian Bromark).

 

I sin oppfølgingsartikkel 19. september ser det ut til at Herbjørnsrud modererer seg noe, og sier at ”Vi trenger kritikk av islam, slik Gule etterlyser, men kritikken må være basert på fakta.” Det er fint.

 

Og fordi jeg ønsker at våre barn skal overta en verden der menneskerettighetene står sterkere enn i dag, ønsker jeg fortsatt å engasjere meg mot dagens innvandringspolitikk. Den er etter min vurdering basert på såvel intellektuell uredelighet som sviktende premisser, og kan derfor i det lange løp bli en alvorlig trussel mot menneskerettighetene.


Ole Jørgen Anfindsen, dr. scient., Enebakk

 

 

Tilbake til HonestThinking