Dette innlegget sto på trykk i Aftenposten Aften 22.07.2004.

 

Er Islam en trussel mot Vesten?

 

Aftenpostens Per A. Christiansen skriver 16. juli noe jeg stusser kraftig over. Han mener Carl I. Hagen tar feil ”når han hevder at Vesten er truet av en muslimsk maktovertagelse”.

 

Jeg er enig i at Hagens beryktede sleivspark mot Muhammed var meget uheldig, men han har rett i at det bare er et tidsspørsmål når muslimene kommer i flertall i Europa. Dette er enkel matematikk.

 

Og islamistene er ikke så marginale som vi kanskje liker å tro. Aftenposten kunne 21. april fortelle at 13% av den muslimske befolkningen i Storbritannia sympatiserer med Al-Qaida og tilsvarende grupper, hvilket ”gir alvorlig grunn til uro.”

 

Det er verdt å merke seg at Trond Ali Linstad, som selv er muslim, i Aftenposten 16. juli advarer om at ”Fundamentalismen truer oss”. Toleranse er fint, men den må gå hånd i hånd med ærlighet og realisme.

 

Ole Jørgen Anfindsen, Enebakk

 

Tilbake til HonestThinking