Dette innlegget sto på trykk i Aftenposten 17.12.2003.

 

 

 

Det nye islam

 

Jon Lilletun (Kr.F.) hyller i Aftenposten 10. desember Shirin Ebadi for di hun ”teiknar eit anna bilete av islam enn det fiendebiletet som er i ferd med å reise seg.” Siden undertegnede er en av dem som ved flere anledninger har advart mot islams økende innflytelse i Norge og Europa, og siden nyanser ofte blir borte i korte leserinnlegg, vil jeg gjerne benytte denne anledningen til å si meg enig med Lilletun i at vi må unngå å bli for ensidige i disse spørsmålene.

 

Men samtidig som vi altså bør avstå fra en overdreven svartmaling av islam, blir det like galt å skjønnmale virkeligheten. Det vi trenger er kort og godt et realistisk bilde av det islam som er i sterk fremgang i Norge og Europa. I hvor stor grad er det islamistene som preger utviklingen, og i hvor stor grad er det de moderate kreftene, representert for eksempel av Ebadi, som vinner terreng?

 

Lilletun har vært en ivrig forkjemper for den politikken som har lagt grunnlaget for islams stadig sterkere stilling i Norge. Han bør derfor fortelle oss hvordan han tror Norge vil bli om, la oss si, 50 år. Særlig er jeg interessert i å høre i hvilken grad han tror det er det nye islam som vil danne rammene for vårt fremtidige samfunn.

 

Ole Jørgen Anfindsen, Enebakk

 

Tilbake til HonestThinking