Dette innlegget sto på trykk i Aftenposten 17. mars 2003. Tekst som er gjengitt med understrekning sto ikke i den trykte utgaven.

 

 

Ærlig talt, Lunde

 

Henrik Lunde, informasjonsleder i Antirasistisk Senter, stiller følgende spørsmål i sitt tilsvar til meg den 7. mars: ”Er det virkelig noen som er i akutt behov for kriminalstatistikk for å kontrollere Sjølies påstand om at det blir drept 365 ’norske’ (sic!) mennesker i året av utøvere med minoritetsbakgrunn?”

 

Nei, og nettopp derfor burde påstanden ha vært forbigått i stillhet. Men når den i stedet blir utbasunert i media, burde denne løgnen vært lagt død ved at man la frem det korrekte tallet. Lunde ønsker ikke å gjøre det, og mener at ”et faglig forsvarlig svar vil kreve mange sider og et rikt tallmateriale”. Man kan altså ikke bare oppgi det korrekte tallet, men trenger en masse forklaringer i tillegg. Det er jo ganske tankevekkende.

 

Lunde skriver også: ”Sjølies påstand er ikke ’objektive fakta’ slik Anfindsen mener, men åpenbart ondsinnet løgn.” Her skapes det inntrykk av at jeg går god for de tallene Sjølie opererer med, og at jeg deler hans virkelighetsoppfatning. Lunde vet at dette er galt, og at det dessuten er meget alvorlig i akkurat denne saken. Jeg er oppgitt og skuffet over å bli behandlet på denne måten. Er det bare slurv og inkompetanse når han skriver slik, eller gjøres det bevisst? Det minner i hvert fall mistenkelig om hersketeknikker vi har sett brukt i tidligere debatter om innvandring og beslektede spørsmål, og det tjener Lunde og Antirasistisk Senter til liten ære.

 

Lunde mener dessuten at jeg kommer med ”det rene vås”, og antyder at jeg ikke skjønner hva debatten egentlig handler om. Akkurat den bekymringen kan Lunde trygt legge fra seg, selv om plassen ikke tillater meg å tilbakevise hans påstand.

 

Lunde har nå gjentatte ganger fordreid mine synspunkter, og jeg vil utfordre ham til å gi meg mulighet for å rette opp det misvisende bildet han har skapt, ved at vi viderefører denne debatten på Internett, for eksempel på Antirasistisk Senters hjemmesider.

 

Ole Jørgen Anfindsen, Enebakk

 

 

PS: Det ble aldri noen videre debatt mellom meg og Antirasistisk Senter.

 

 

Tilbake til HonestThinking