Dette innlegget sto på trykk i Aftenposten 26.02.2003. Det er en forkortet versjon av det tilsvaret jeg opprinnelig skrev.

 

 

Sannhet kontra fortielse

 

Henrik Lunde, informasjonsleder i Antirasistisk Senter, svarer 20. februar på mitt innlegg fra fire dager tidligere. Der påstår han at jeg har spurt ”om ikke rasistiske utsagn om innvandrere må godtas av hensyn til debatten generelt, og av hensynet til innvandrere spesielt”.

 

Nei, det er ikke det jeg spurte om, og jeg er skuffet over å bli gjengitt på en så tendensiøs måte. Jeg presiserte at jeg ikke drøftet rasistiske utsagn generelt, men kun den type utsagn som påstanden om daglige mord, ran og voldtekter begått av innvandrere mot nordmenn er et eksempel på. Etter min mening er det et poeng at dette utsagnet skiller seg fra de andre som drøftes i den aktuelle debatten, og jeg påpekte hvor påfallende det er at mange debattanter velger å ignorere dette.

 

Og min anbefaling er altså at de som sitter inne med de relevante statistiske fakta, legger Sjølies utsagn dødt med å imøtegå hans løgner med sannhet. Til dette svarer Lunde ”Jovisst!”. Han er tydeligvis helt enig med meg i prinsippet, men akkurat i denne saken ønsker han likevel ikke å legge frem fakta, for han mener at denne typen retorikk ikke ”er rede til å bli motbevist”.

 

Dette er i strid med hans ønske om at ”innvandringsdebatten skal foregå på et faktabasert grunnlag og ikke basert på myter og fordommer”. Men grunnen til at han velger å vri seg unna er formodentlig at han ikke ønsker å skape ”frykt og fiendtlighet hos majoriteten”. Jeg tror han gjør innvandrerne en bjørnetjeneste når han foretrekker å overlate konklusjonene til folks fantasi i stedet for å servere de nøkterne, om enn ubehagelige, fakta.

 

Lunde mener tilsynelatende at folk flest ikke har godt av å få kjennskap til visse deler av norsk kriminalstatistikk. En slik holdning er, etter mitt syn, meget farlig. Den er farlig fordi den skaper grobunn bl.a. for nynazisme, og fordi erfaring tilsier at undertrykkelse av sannheten alltid går hånd i hånd med religiøs fanatisme, politisk ekstremisme eller andre anti-intellektuelle og anti-demokratiske strømninger.

 

Ole Jørgen Anfindsen, Enebakk

 

Tilbake til HonestThinking