Dette innlegget sto på trykk i Aftenposten 16.02.2003

 

 

Spørsmål til Antirasistisk Senter

 

Henrik Lunde, informasjonsleder i Antirasistisk Senter, gir 7. februar uttrykk for at han mener Francis Sejersted går for langt i sitt forsvar av ytringsfriheten. Dette er en viktig debatt, og jeg mener Lunde har konstruktive innspill som bør veie tungt. Likevel sitter jeg igjen med en rekke ubesvarte spørsmål etter å ha fulgt debatten som kom etter Høyesteretts avgjørelse i saken mot nynazisten Terje Sjølie.

 

Høyesterett har valgt å skille mellom Sjølies utsagn om innvandrere på den ene siden og hans utsagn om jøder på den andre. Dette skillet er godt begrunnet, og det er påfallende at så mange debattanter velger å ignorere det. Mine spørsmål til Antirasistisk Senter knytter seg til Sjølies utsagn om hyppigheten av ran, voldtekt og drap begått av innvandrere mot nordmenn. Tilsynelatende fremsetter Sjølie her objektive fakta om nevnte forhold. Problemet er at han overdriver. En enstemmig Høyesterett er kommet til at utsagnet ikke rammes av straffelovens §135a. Hvorfor ikke da gjøre som Sejersted anbefaler i sin kronikk i Aftenposten 19. januar; imøtegå løgn med sannhet? Og hvordan mener Antirasistisk Senter at det skal være mulig å føre en rasjonell og balansert debatt om innvandring og integrasjon dersom utsagn av denne typen kan straffes? Jeg tror en slik rettspraksis ville ha uheldige følger, ikke bare for ytringsfriheten, men på lang sikt også for innvandrere.

 

Ole Jørgen Anfindsen, Enebakk

 

Tilbake til HonestThinking