Dette innlegget sto på trykk i Aftenposten 28.04.2002.

 

 

 

Innvandring og humanisme

 

I Aftenposten 19. april skriver Harald Stanghelle: "Av redsel for å skape rasisme, ble problemene fortiet og mulighetene skjønnmalt". Her tror jeg han rører ved en av de mest fundamentale årsakene til den trykkoker-effekten som nå viser seg i innvandringsdebatten. Vi har nemlig i mange år opplevd at velmenende politikere, mediefolk og andre systematisk har gått inn for å hindre motforestillinger mot innvandringspolitikken i å komme frem. Dette har mildt sagt vært uklokt, men jeg tror folk flest har gjennomskuet det hele for lengst.

 

Stanghelle har følgende apell mot slutten: "Derfor er det nå vi har minst bruk for kortsiktige løsninger, og mest bruk for helhetlig politikk og humanistiske prinsipper." De fleste vil kunne si seg enige i dette. Men en av de tingene vi nå bør ha lært, er at fortielse og skjønnmaling neppe vil resultere i annet enn nettopp det Stanghelle vil unngå, nemlig kortsiktige løsninger.

 

Ole Jørgen Anfindsen

 

 

Tilbake til HonestThinking