Dette et ett av appendiksene til boken Fundamentalistiske favntak – om islamofobi, islamisme og andre typer religiøs eller sekulær fundamentalisme, gjort tilgjengelig fra HonestThinking.org/no/Fundamentalisme. Boken er skrevet av Ole Jørgen Anfindsen, og lanseres på Eldorado Bokhandel i Oslo 11. november 2015 kl 1800.

 

Appendiks I – Khaled M. Abou El Fadl

 

Dr. Khaled M. Abou El Fadl (خالد أبو الفضل‎) (1963-) er Omar and Azmeralda Alfi Distinguished Professor of Law ved det juridiske fakultetet på University of California, Los Angeles (UCLA). Han er dessuten leder for the Islamic Studies Program ved UCLA. Han ble i 2007 tildelt UiOs Menneskerettighetspris.[1]

Nedenstående utgjør det konkluderende kapitlet i El Fadls bok The Great Theft - Wrestling Islam from the Extremists (2009), og en av fotnotene inngår i originalteksten (det vil være innlysende hvilken det er). Bruk av kursivering store bokstaver vil så langt som mulig speile El Fadls tekst. Oversatt til norsk og gjengitt her med tillatelse fra forfatteren. Den norske overskriften er valgt av undertegnede. Jeg er ikke enig i alt El Fadl skriver, men mener boken hans er meget viktig. Jeg er svært takknemlig for muligheten til å inkludere dette appendikset.

 

Kampen om islams sjel

Religioner representerer, i likhet med alle andre, faste overbevisninger, sterke krefter – de har potensial til å kunne kaste mennesker ut i hatets avgrunn, eller løfte dem til nye høyder av kjærlighet og opplysning. Disse kreftene ligger innbakt i alt det som representerer en gitt religion: dens tekster og historie, dens trosbekjennelse og mytologi, dens ritualer og symboler. Hva som faktisk blir resultatet av dette potensialet, avhenger av de menneskene som setter religionen ut i livet her på jorden. Selv om en religion, i hvert fall i teorien, eies av en guddom, vil det – med mindre den aktuelle guddommen har et detaljstyrende nærvær på jorden – i realiteten være opp til religionens tilhengere å utnytte dens potensial på den ene eller andre måten. Og når dette potensialet settes ut i livet, blir spørsmålet: Hvem står ansvarlig – på hvem legger vi ansvaret for hva som blir gjort i denne religionens navn?

Det er nok mye vanskeligere å svare på dette spørsmålet enn hva mange er klar over. Men den responsen man får, vil da også forklare mange av forskjellene mellom puritanske og moderate tilhengere av islam.

[…]

 

Copyright

Innholdet i dette appendikset er hentet fra det avsluttende kapitlet i boken The Great Theft - Wrestling Islam from the Extremists, av Khaled M. Abou El Fadl. Oversatt til norsk og gjengitt her med forfatterens tillatelse. Copyright: Khaled M. Abou El Fadl.

 

 

 

Tilbake til HonestThinking.org/no/Fundamentalisme.
[1] www.uio.no/om/tall-og-fakta/uio-priser/menneskerettighetsprisen/prisvinnere/.