Header image  
Kultur, politikk, vitenskap, filosofi  
  [ Tilbake ]
 
 
Bakgrunnsinformasjon om Qaradawi m.m.

 

Denne web-siden er laget for å gjøre det enkelt å finne informasjon om Qaradawi og Ghozlan. Følgende tre dokumenter er relevante:

Terrorteologi i Det Islamske Forbundet - Kronikk av Jens Tomas Anfindsen

Bakgrunnsinformasjon om den islamske rettslærde Yusuf al-Qaradawi

Bakgrunnsinformasjon om den norske muslimen Basim Ghozlan

 

Se ellers Wikipedia sin side om Qaradawi (på engelsk).