Dette innlegget publiseres på HonestThinking 29.07.2008. Det er en reaksjon på HT-oppslaget Ateistisk vrangforestilling 02.07.2008.

 

 

John Gray og ateismen

Av Svein Erik Skjei

Jeg har omsider fått lest John Grays essay [se også danske oversettelse, red] og jeg må få si at det er forunderlig og litt leit at HonestThinking gir en så uforbeholden og ukritisk anbefaling av dette.

Gray forsøker å få sitt essay til å fremstå som en kritikk av den «evangeliske ateismen», men det  som er åpenbart er at hans egentlige misjon tvert i mot er å forsvare kristendommen. Ikke helt det samme vel? Sett slik vil jeg si at essayet fremstår nærmest som patetisk.

Hans kritikk av bl.a. Dawkins og Dennett er helt klart basert på tabloidversjoner av deres siste bøker. At han skal ha lest tidligere utgivelser som «The Selfish Gene», «The Blind Watchmaker», «The Anchestor's Tale», eller «Consciusness Explained» og «Freedom Evolves» med noenlunde åpent sinn virker tvilsomt. Jeg er enig i at Dawkins «The God Delusion» kan virke «enkel», men den er jo heller ikke ment å være annet enn provoserende. Substansen ligger i hans tidligere bøker.

Gray skriver at «Dennett's atheism is not much more than a revamped version of Frazier's positivism». Men Dennett er da ikke først og fremst ateist. Han er vitenskapsfilosof (og mye mer), og har produsert en mengde litteratur viktig bl.a. for vår forståelse av hvordan menneskelig tanke har utviklet seg. Å forsøke og koble Dennett med «Frazier's positivism» blir tafatt.

«As in the past, this is a kind of atheism that mirrors the faith it reflects», er en påstand Gray kommer med. «As in the past ..»? Når, hvem, hva da? Ingen substans, bare rent tøv. Gray synes å mene at det er ateismen som skaper fundamentalistiske utslag av religion («.. worst features of Christianity and Islam»). Et slikt syn er rent sagt fordummende. «But religons do not consist of propositions struggling to become theories», skriver han. Men hva med Kreasjonisme og Intelligent Design? De forsøker da vel nettopp det.

Mer vulgær er den koblingen Gray gjør mellom Nietzsche, nazisme, Darwin, ateisme, rasisme. Mange kristne har gjort det samme før. Sleipe tricks kalles det på daglig norsk.

Det som Gray ikke skriver om, antagelig fordi han ikke tør, er den religionskritikken som kommer fra  fysikkmiljøer. Victor Stenger («Has Science found God?» og «God – The failed Hypotesis») er en som selger i store opplag for tiden, en annen er Taner Edis («Science and Nonbelief»), begge  proffessorer i fysikk, og som baserer sin kritikk på logikk og sannsynlighet. Eller hvorfor ikke Carl Sagans over 20 år gamle forelesninger i «The Varieties of Scientific Experience». Kanskje det ikke er like enkelt å gå i mot slik kritikk uten å dumme seg ut?

Jeg har mange flere meninger om Grays essay, men han er ikke verd mer gruff. Poenget er egentlig at han har null substans bak sine påstander, han tar mannen i steden for ballen. Alt sammen er kun et patetisk forsvar for et foreldet syn.

Jeg håper at du vil se en gang til på Grays essay og kanskje gi en noe mer nyansert anbefaling.

Vennlig hilsen,

Svein Erik Skjei

PS: Mht. de bøkene jeg nevner (Stenger og Edis), så er det forfattere med en helt annen tyngde (særlig Stenger) enn f.eks. Sam Harris som jeg ser du har på din anbefalte liste. En annen bok som kan anbefales er referanseverket Religion Explained av antropologen Pascal Boyer.

PPS: Etter å ha lest Grays essay har jeg bladd litt i Dawkins og Dennetts tidligere bøker. I Dennetts «Freedom evolves» (2003) kom jeg over et avsnitt som passer glimrende på noen de grove feilene hos Gray. «Where I think they [hans meningsmotstandere] go wrong is in lumping the responsible, cautious naturalists (like Crick and Watson, E.O.Wilson, Richard Dawkins, Steven Pinker, and myself) in with the few reckless overstaters, and foisting views on us that we have been careful to disavow and to criticize. ..., it is dishonest ..». Og videre «I'm trying to plant the seed of suspicion in you that some of these eminent critics of ours may even know in their hearts that we are right. .. some of the most popular objections to a naturalistic account .. are propelled by fears rather than reasons.The fears themselves are reasonable enough; if you think the box being offered to you might be Pandora's box, by all means put suspicion on a hair-trigger and exhaust all your objections before letting the box be opened, for then it might be too late».

 

 

Tilbake til HonestThinking