Tilbake til HonestThinking

 

Denne artikkelen sto på trykk i Vårt Land 31.05.2007

 

Dialogmann Økseskaft

 

Av Jens Tomas Anfindsen, redaktør, HonestThinking

 

Vebjørn Horsfjords siste debattinnlegg (21/5) er skuffende lesning og bestyrker en utbredt oppfatning om at det er en hel del som ikke henger på greip med kirkens interreligiøse dialogarbeid.

 

Det er ergerlig at Horsfjord nok en gang tillegger meg den mening at jeg er motstander av religionsdialog og at kirken bør bryte dialogen med Islamsk Råd Norge (IRN). Dette har absolutt ingen dekning i noe jeg noensinne har skrevet, og faktisk har jeg hevdet det motsatte. Det ville være greiere om Horsfjord nøyde seg med å forholde seg til min konkrete påstand, nemlig at det er kritikkverdig av kirken å utgi fellesuttalelser mot religiøs vold og terror sammen med IRN, så lenge IRN støtter terror-jihad mot israelere. Nå bestrider Horsfjord tappert at IRN faktisk støtter den islamske jihad mot jødestaten, men det hjelper ham lite med godt mot når han samtidig unnslår den evidens jeg har fremlagt i saken.

 

Horsfjord velger å simpelthen ignorere at imam Mahboob-ur-Rehman, året 2003, i regi av Det europeiske fatwarådet, personlig deltok i utformningen av en fatwa som legitimerer martyraksjoner (selvmordsbomber) mot voksne israelere. Dette to år før han også signerte en fellesuttalelse med universell fordømmelse av religiøs vold og terror på vegne av IRN. Et minstemål av anstendighet ville tilsi at Horsfjord enten dementerer dette eller justerer sin egen posisjon.

 

Det vises til en IRN-pressemelding av 29.09.2004. Horsfjord har finlest den flere ganger, hevder han, men kan ikke finne at den gir belegg for påstanden om at IRN støtter selvmordsbombere i Palestina. Her gjør nok Horsfjord seg enda mer naiv enn han i virkeligheten er. Bakgrunnen for pressemeldingen er at Basim Ghozlan har gått offentlig ut med støtte til palestinske selvmordsaksjoner. I pressemeldingen forklarer så IRN: ”Uttalelsene til Basim Ghozlan som de siste dagene har skapt furore i Norge har derimot ingenting med terrorisme som sådan å gjøre, noe som er blitt gjort klart av Ghozlan og andre. Uttalelsene ble tatt fullstendig ut av sin sammenheng. Hovedtema i diskusjonen er om det er lov med bruk av kamikazesoldater i en situasjon med okkupasjon. Det virker som om deler av det politiske Norge har problemer med å forstå at et folk ikke kan la seg være okkupert i ro og mak i 50 år” (merk tidsangivelsen). Hele pressemeldingen gjør sitt ytterste for å forklare at IRN ikke betrakter selvmordsbombere mot Israel som terrorisme i det hele tatt, men som legitim motstandskamp mot en okkupasjonsstat – altså presis hva jeg har hevdet, men noe Horsfjord opponerer mot!   

 

Noe av det forunderlige med Horsfjords (sikkert velmenende) fornektelse av disse helt klare forhold, er at de avslører slik en manglende vilje til å sette seg inn i andres forståelseshorisont. IRNs syn på palestinske martyraksjoner er noe det hersker bred konsensus om blant både muslimer i sin alminnelighet og islamske rettslærde. Hvis Horsfjord hadde satt seg inn i hvordan toneangivende islamister som f.eks. Qaradawi eller Faysal Mawlawi resonnerer rundt disse tingene – autoriteter som IRN etter egne utsagn betrakter som viktige rettledere for europeiske muslimer – da ville han også bedre forstå hvordan IRN kan fordømme terror mot uskyldige sivile samtidig som det støtter palestinske selvmordsbombere. Og hvis Horsfjord og kirkens øvrige dialogetablissement hadde forstått dette, da hadde de forhåpentligvis ikke utgitt fellesuttalelser mot terror sammen med IRN.

 

 

Tilbake til HonestThinking