Horisont inviterer til seminar:
Hvis mangfoldsåret er svaret - hva er spørsmålet?


Torsdag 22. mars 2007, kl.12.00 - 15.00

Den norske regjering har erklært 2008 som markeringsår for kulturelt mangfold. Horisont ønsker å sette søkelys på hvilke problemstillinger og utfordringer som vil være nødvendige å drøfte for at mangfoldsåret skal bli en vellykket satsning for kulturlivet. Betydning av kulturelt mangfold for kunst- og kulturinstitusjonene gjenstår å bli satt fokus på. Hvordan kan et slikt år by på anledninger til at institusjonene og kultursektoren som en helhet kan ta innover seg de muligheter som ligger i nye endringsprosesser?
Gjennom innledninger og debatt vil seminaret drøfte følgende: Hvilket ansvar har myndighetene, kunstinstitusjonene, frie grupper, kunstnere og kulturarbeidere for å fremme kulturelt mangfold? Hvordan kan 2008 best benyttes til å løfte fram kulturelt mangfold og få til varige endringer?
 

Intensjonen er å invitere til konstruktive innspill med bakgrunn i erfaringer fra Sverige og Norge gjennom de siste årene.
 

Innledere:
Yvonne Rock
- koordinator for Sveriges mångkulturår. Deler erfaringer fra Sveriges satsning i 2006.
Knut Kjeldstadli - professor, forfatter og redaktør av Norsk innvandringshistorie. Vil gi innblikk i mangfoldighet i norsk kultur gjennom tidene - et historisk perspektiv.
Odd Are Berkaak - professor. Presentere noen av de evalueringer han har gjort på forskjellige kulturinstitusjoner og deres satsning på kulturelt mangfold.
Bente Guro Møller - nyoppnevnt koordinator for Mangfoldsåret 2008 i Norge.
Teshome Wondimu – kunstnerisk leder SELAM i Stockholm

Ordstyrer: Isabell Sterling

Praktiske opplysninger: Det er ingen seminaravgift, men påmelding vil hjelpe Horisont til å kunne ta høyde for en enkel servering som er en del av Horisonts Food & Thoughts-satsning.

Sted: Horisonts lokaler, Hausmannsgate 27, inngang Torggata.
 
Påmelding til Aud Digernes helst innen onsdag 14. mars, på e-post
aud (at) horisont.org. E-post merkes ‘Horisonts seminar’. Vær snill og husk fullt navn, eventuelt institusjonens/organisasjonens navn, telefon og e-post.  Vel møtt!
--
Anne-Marit Hessevik, Administrator, Kulturell kompleksitet i det nye Norge / Cultural complexity in the new Norway,
Strategic research programme, University of Oslo

E-mail: a.m.hessevik (at) culcom.uio.no
Tel.: +47 22857949
Web: http://www.culcom.uio.no