Dette innlegget sto på trykk i Klassekampen 02.09.2006.

 

 

Kjønn er viktig

 

Sondre Båtstrand, talsperson for Grønn Ungdom, har 31. august et innlegg i kjønnsdebatten. Jeg festet meg særlig ved følgende:

 

”Hvorfor skal kjønn være så viktig? Det vesentlige er om en er skikket til å ta vare på barn, ikke hvilken kjønnsidentitet en har.”

 

Når det gjelder dette om kjønn skal være viktig eller ikke, så er det selvsagt ikke et spørsmål som avgjøres ved debatt. Menn og kvinner er forskjellige, og enhver politikk som baserer seg på en forutsetning om det motsatte, vil nødvendigvis bli utopisk.

 

Jeg tillater meg i den sammenheng å påpeke at jeg har skrevet tre artikler om temaet på forskning.no. Det er bare å søke på navnet mitt, så finner man dem. Dersom Båtstrand eller andre mener de er i stand til å tilbakevise innholdet i disse artiklene, så er jeg svært spent på hvilke argumenter man har tenkt å benytte seg av.

 

Inntil noe slikt eventuelt skjer, vil jeg hevde at siste setning i ovenstående sitat er en påstand med temmelig tynt belegg.

 

 

Av Ole Jørgen Anfindsen, redaktør av HonestThinking

 

 

PS: De tre artiklene på forskning.no som det henvises til, er: