Dette innlegget sto på trykk i  Vårt Land 12.01.2004.

 

 

En verden uten fullblods Islam?

 

Levi Fragell svarer i Vårt Land 7. januar på min utfordring om hvordan han tror verden vil bli om hundre år. Jeg er enig i mye av det han skriver, og mener artikkelen fortjener å bli lest av mange.

 

Jeg hadde imidlertid håpet at Fragell ville ha vært mer konkret når det gjelder utfordringene knyttet til det å integrere Islam i vestlige samfunn. Det er i og for seg greit å slå fast at ”Muslimer er ikke annerledes enn andre mennesker”, slik Fragell gjør. Problemet er, sterkt forenklet, at Islam er ikke som andre tros- og samfunnssystemer, hvilket selvsagt er noe av grunnen til at Fragell i fjor uttalte at ”Islam er livsfarlig”.

 

Jeg er enig med Fragell i at religionskritikk har spilt en avgjørende rolle for kristendommens utvikling, og vi får håpe det samme vil bli tilfellet for Islams vedkommende. Spørsmålet er om det er realistisk at de nødvendige endringene av Islam vil skje før muslimene kommer i flertall i de ulike europeiske landene. Fragell gir ikke inntrykk av at han er overbevist om akkurat dette, og det har han da heller ikke spesielt stor grunn til å være.

 

I sin kronikk i Vårt Land 5. januar skriver høgskolelektor Jan Rantrud følgende om Islam: ”Integrering er derfor ikke noe ufarlig prosjekt. Det har aldri lyktes før og ingenting tyder på at det noensinne vil det. ’Bare vi blir bedre kjent med hverandre og lærer om hverandre, vil vi respektere hverandre og leve fredelig sammen’ er i beste fall et villedende slagord.”

 

Rantrud fortsetter rett etterpå slik: ”Jøder og muslimer ... hater på grunn av, ikke på tross av kjennskap og naboskap. Dessverre ser alt ut til (sic) at det er dette vi nå kommer til å lære de første leksjonene av etter at det er blitt for sent å snu.”

 

Våre ansvarlige politikere er nok heller ikke spesielt trygge på at integreringen av Islam kommer til å bli vellykket. Noen annen forklaring på hvorfor de konsekvent vrir seg unna spørsmål om hvordan Norge og Europa kommer til å se ut om femti eller hundre år, er vanskelig å se. Fragell er i så måte adskillig modigere enn nevnte politikere, og det fortjener han honnør for.

 

 

Ole Jørgen Anfindsen, Enebakk