Spenningen mellom det KrFU-lederen skriver 31.12.2003, og det KrF-statsministeren sier i sin nyttårstale dagen etterpå, er slående. Sjelden har de etiske og menneskerettslige dilemmaer KrF(U) og andre politiske partier står overfor, kommet tydeligere fram. Kronikken i Vårt Land 05.01.2004 (som jeg  kommenterer i et annet innlegg) understreker det samme.

 

Dette innlegget sto på trykk i Vårt Land 6. januar 2004.

 

Bondevik og antisemittismen

 

Statsminister Kjell Magne Bondeviks nyttårstale refereres i Vårt Land 2. januar. Bondevik nevner religiøst motivert vold og terror, og sier bl.a. følgende om dette: ”Men religionenes felles verdier om menneskeverd og forsoning burde heller være en del av løsningen.”

 

Ja, slik burde det kanskje ha vært, men Bondeviks fromme ønske stemmer dårlig med virkeligheten. Dette påpekes for eksempel av Per Steinar Osmundnes, leder i KrFU, som i sitt innlegg 31. desember om antisemittisme nevner at det er sterke krefter innen Islam som nå går åpent ut med ”noko som ikkje kan karakteriserast som anna enn klassisk antisemittisk propaganda”.

 

Det er tydelig at islamisme er en viktig del av forklaringen på de tildels svært alvorlige problemene jøder nå opplever flere steder i Europa og våre nærområder. Dette gir et helt spesielt perspektiv på Osmundnes’ utsagn om at dersom ”ein sit stille og ser på at jødehets spreiar seg i samfunnet; om ein ikkje hevar røysta, men lar urett passere – då gjer ein seg til medskuldig.”

 

Jeg har full forståelse for at man ønsker dialog mellom ulike livssyn, men har liten forståelse for at man fortier de problemene Islam forårsaker. Bondevik og hans europeiske kollegaer forvalter ikke bare menneskers livsvilkår, men også nasjoners skjebne. Derfor blir det farlig dersom man ignorerer virkeligheten mens man snakker i vakre ord og vendinger om høytsvevende idealer.

 

Osmundnes lover at KrFU ”skal ikkje teie” om problemene, og jeg håper dette innebærer en korrigering i forhold til hva Oslo KrFU skrev her i avisen for en tid siden. Men når skal vi få høre Bondevik snakke i konkrete og realistiske ordelag om hvordan antisemittisme og andre destruktive krefter innen Islam skal kunne hindres fra å dominere framtidens Norge og Europa?

 

Ole Jørgen Anfindsen, Enebakk