Dette innlegget sto på trykk i  Morgenbladet 2005.03.04.

 

Den eurabiske demografi

 

Runar Døving kritiserer 18. februar Tord Østberg for hans omtale av Oriana Fallacis siste bok. Østberg er utvilsomt i stand til å svare for seg selv, men jeg ønsker å kommentere to momenter i den pågående debatten.

 

For det første er det ikke Fallaci som har introdusert begrepet Eurabia. I følge forfatteren Bat Ye'or er bakgrunnen som følger: “Eurabia represents a geo-political reality envisaged in 1973 through a system of informal alliances between, on the one hand, the nine countries of the European Community (EC) which, enlarged, became the European Union (EU) in 1992 and on the other hand, the Mediterranean Arab countries. The alliances and agreements were elaborated at the top political level of each EC country with the representative of the European Commission, and their Arab homologues with the Arab League's delegate. This system was synchronised under the roof of an association called the Euro-Arab Dialogue (EAD) created in July 1974 in Paris.” Se lenkesiden i den engelske delen av HonestThinking.org for kontekst og referanse til dette sitatet.

 

For det andre forundrer det meg at Døving argumenterer såpass hissig mot forestillingen om at muslimene ønsker herredømme i Europa. Hvor avgjørende er det egentlig om Islamistene har bred støtte for denne tanken hos muslimer flest? Den demografiske utviklingen i Europa er jo slik at dette målet vil bli nådd uansett, dersom dagens utvikling fortsetter. Spørsmålet ser ikke ut til å være om, men når, det vil skje. Eller sitter Døving inne med opplysninger som tilsier at islams vekst i Europa vil stoppe opp, og at visjonene om Eurabia vil kreve høye fødselsrater eller andre spesielle forhold for å bli realisert?

 

Det som er klart, er at Døvings poeng om at fødselstallene kan forventes å synke hos 2. og 3. generasjons innvandrere, er helt utilstrekkelig til å kunne argumentere for at islams vekst i Europa vil flate ut. Hvilke opplysninger og prognoser er det Døving støtter seg på når han mener det ikke er grunn til å hevde at Europa er i ferd med å islamiseres?

 

 

Ole Jørgen Anfindsen, dr. scient., redaktør av HonestThinking.org