Culture Matters

Lawrence E. Harrison og Samuel P. Huntington, Culture Matters: How Values Shapes Human Progress, 2000.

 

Honest Thinkning: Culture Matters er et kraftfullt oppgjør med kulturrelativisme!

 

Culture Matters, en antologi, diskuterer hvorvidt det er tilfelle eller ikke at et samfunns kulturelle verdier påvirker dets mulighet til å få del i- og til selv å utvikle ”menneskelig fremskritt”. Menneskelig fremskritt defineres i sammenhengen som utvikling i retning av de følgende positive verdier:

-          Liv som bedre enn død.

-          Sunnhet som bedre enn sykdom.

-          Frihet som bedre enn slaveri.

-          Velstand som bedre enn fattigdom.

-          Kunnskap/utdannelse som bedre enn uvitenhet.

-          Rettferdighet som bedre enn urettferdighet.

Harrison og Huntington, som er redaktører, og de fleste av bokens bidragsytere besvarer dette spørsmålet med et rungende ”ja, kultur teller!”.

 

Boken inneholder flere interessante bidrag, og HonestThinking anbefaler spesielt Robert B. Edgerton’s, ”Traditional Beliefs and Practices: Are Some Better than Others?”. Som gjennomgående tendens kan man si at bidragene balanserer hårfint på grensen mellom filosofisk og empirisk sosiologi/antropologi. Boken kan betraktes som en innføring i et nytt forskningsparadigme som aspirerer mot å avdekke presis hvilke kulturelle verdier som på en optimal måte fordrer menneskelig fremskritt. – Vel, helt nytt er dette forskningsparadigme ikke; her får man sende en hilsen tilbake til både Adam Smith (An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, 1776) og Max Weber (The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, 1904).

 

NB! Culture Matters kritiseres lemfeldig i FNs Human Development Report 2004 – et betenkelig tegn på rapportens ideologiske slagside?

 

Anmeldt av Jens Tomas Anfindsen, redaktør www.HonestThinking.org.