Header image  
Kultur, politikk, vitenskap, filosofi  
  [ HJEM ]
 
 
Dokumenter til min forklaring i Oslo tingrett

Denne siden er opprettet for å gjøre det enkelt for media, partene i retten, samt andre interesserte, å hente frem de dokumentene jeg referer til i min forklaring for Oslo tingrett tirsdag 05.06.2012:

Andre aktuelle lenker:

  • Nøkkeltall om befolkning og innvandring. Enkel og oversiktlig presentasjon av SSBs egne tall. Document.no.
  • Økende befolkningsvekst noen år til… Denne overskriften er hentet direkte fra SSBs pressemelding – og bør stille sterkt i klassen ”årets understatement”. For selv om SSB gjør sitt beste for å tilsløre sin statistikk, viser tallene at befolkningen med norsk bakgrunn kan bli minoritet i Norge en gang i løpet av år 2055. SSB mener det ikke har noen betydning. Men er det opp til SSB å bestemme? Dato publisert: 6/17/2011. Rita Karlsen, HRS.

 

For informasjon om min bok Selvmordsparadigmet, se egen nettside selvmordsparadigmet.no. Se spesielt bokens innholdsfortegnelse, der deler av innholdet er fritt tilgjengelig.

 

Jeg kan kontaktes via epostadressen ole (at) honestThinking.org