Dette et ett av appendiksene til boken Fundamentalistiske favntak – om islamofobi, islamisme og andre typer religiøs eller sekulær fundamentalisme, gjort tilgjengelig fra HonestThinking.org/no/Fundamentalisme. Boken er skrevet av Ole Jørgen Anfindsen, og lanseres på Eldorado Bokhandel i Oslo 11. november 2015 kl 1800.

 

 

Appendiks H – Gai Eaton

 

Charles le Gai Eaton (1921-2010), også kjent som Hasan le Gai Eaton eller Hassan Abdul Hakeem, var en britisk diplomat, forfatter og sufi-tenker. Eaton var nok til en viss grad kontroversiell i muslimske miljøer, men også høyt respektert. På omslaget til hans bok Islam and the Destiny of Man, har man gjengitt utdrag fra diverse anmeldelser, blant annet disse tre:

·         Et av de viktigste verk om islam som er utgitt på engelsk. Det bør leses av alle vestlige mennesker som ønsker å forstå islamsk tradisjon, og også av muslimer som er blitt avskåret fra det autentiske budskapet i sin egen religion. S. H. Nasr.

·         Dette er en bok som drøfter de mest vitale og avgjørende spørsmål som nå forstyrrer våre liv. Muslim World Book Review.

·         Fortjener å bli lest om og om igjen. Muslim Education Quarterly.

Selv om jeg er begeistret for mye av det Eaton skriver, er jeg ikke enig i alt.[1] Jeg tror likevel vi alle – både muslimer, kristne og andre – har mye å lære fra ham. Han skriver til tider litt innfløkt, men det er vel verdt innsatsen å forsøke å trenge inn i hans tankeverden. Nedenstående tekster illustrerer både utfordringer og muligheter for multikulturelle og multireligiøse samfunn.

Nedenstående tekster av Eaton gjengis med velvillig tillatelse fra The Islamic Texts Society.

[…]

Copyright

For alle Gai Eatons tekster gjengitt i dette appendikset, gjelder at copyright tilhører The Islamic Texts Society.

 

 

Tilbake til HonestThinking.org/no/Fundamentalisme.[1] For eksempel mener jeg Eatons dype skepsis til naturvitenskap bygger på alvorlige misforståelser.